De Vlaamse Ardennen - Les Ardennes Flamandes

De Vlaamse Ardennen, Vlaanderens mooiste landschap
Ooit lagen de Vlaamse ardennen aan zee. Geen wonder
dat dit unieke stukje Zuid-Oost Vlaanderen een vakantieparadijs is voor natuurliefhebbers en mensen die willen genieten van een gezonde vakantie. In het dna van de streek vinden we nog steeds de sporen van de zee terug. Toen het water terugtrok naar het Noorden, kregen wind en water vrijspel en spoelden de zachte bodemlagen weg. De samengekoekte ijzerzandsteen die de zee achterliet bood echter weerstand. Zes miljoen jaar later zorgt dat koppig verzet voor de typische bergen die het vlakke land doen vergeten en de bezoekers trackteren op wijdse panoramische zichten. En ook al suggereren sommigen dat de term "berg" een ietwat poetische overdrijving zou kunnen zijn, hun zin tot relativeren verdwijnt als ze de bonkige bulten zelf beklimmen. De heuvels zijn begroeid met dichte bossen die in de lente een blauw tapijt van boshyacinten uitspreiden. Op de flanken van de wandelparadijzen als het Brakelbos, het Kluisbos, het Muziekbos en aan de zoom van het Lozerbos ligt een lappendeken van akkers. Ze worden doorkliefd door holle wegen, bomenrijen en glinsterende beken waar in de herfst een mysterieuze nevel over hangt. En ook als zie je op een zonnige dag vanop dde heuvelrug de pittoreske dorpjes al van ver liggen, je geraakt er pas na heel wat bochtenwerk.
Een mens leeft niet allen van mooie landschappen alleen. De Vlaamse Ardennen verwent alle zintuigen en niet het minst de smaakpapillen.Het reliëf van de Vlaamse Ardennen doet wat met een mens. Bergop, bergaf, draaien en keren en af en toe een flinke sprong over een klaterende beek.. dat slorpt energie en vreet calorieën...Aan het firmament van Vlaanderens mooiste landschap fonkelen culinaire sterren in alle maten en kleuren. Van de spaghetti Boonaise tot de gastronomische smakenkermis van het Hof van Cleve...waar je ook in de streek halt houdt je hebt steevast een taverne of brasserie in de buurt. Heel wat Vlaamse Ardennen producten hebben hun weggevonden denk maar eens aan de Geraardsbergse mattentaarten,Geutelingen,waterkers,Balegemse Jenever, Breydelham, Volle maan geitenkaas, Koffie Hoorens, Lekkies, Brakelhoen en de vele goeie biertjes...(zie streekproducten uit de Vlaamse Ardennen). BV's uit de streek : Marijn Devalck, Herman en Alexander De Croo, den zwarten van Brakel Peter van Peteghem, Mega Mindy enz..

Les Ardennes flamandes, les plus beaux paysages de la Flandre
Longtemps passer les Ardennes flamandes étés à la mer. Pas étonnant que cette partie unique du sud-est La Flandre soit un paradis de vacances pour les amoureux de la nature et les gens qui veulent passer des vacances saines. Dans la région nous trouvons encore des traces de la mer. Quand l’eau se retira vers le nord, le vent et l’eau ont eu libre cours et emporté les couches de sol souple. Le grès de fer de la mer laissé pour compte, cependant, a résisté. Six millions d’années plus tard, fait de la résistance opiniâtre de typiques des montagnes et des plaines oublier le suivi des visiteurs en direct sur de vastes vues panoramiques. Et bien que certains indiquent que le terme «montagne» une exagération poétique pourrait être quelque peu leur sens de la perspective disparaît lorsque les bosses se monter. Les collines sont couvertes de forêt dense dans un tapis de jacinthes bleues au printemps propagation. Sur les flancs de la randonnée comme le paradis Brakelbos, le Kluisbos,Muziekbos et sur le bord de la Lozerbos est un patchwork de champs. Ils sont séparés par des chemins creux, les arbres et les ruisseaux pétillants, où une mystérieuse dans la brume d’automne surplombe. Et si vous voyez un jour ensoleillé de la colline villages pittoresques DDE à partir d’un long mensonge, il peut être consulté uniquement après beaucoup de virages.Un homme ne vit pas seulement de beaux paysages seul. Les Ardennes flamandes et profitez de tous les sens, pas le moindre relief des Ardennes flamandes. Montée, descente, et en tournant de temps en temps et un grand saut sur un ruisseau .. qui absorbe l’énergie et de calories consomme ... Au firmament des plus belles de Flandre culinaires étoiles scintillent paysage dans toutes les tailles et de couleurs. Le spaghetti saveurs gourmandes Boonaise du parc des expositions de la Hof van Cleve ... où que vous soyez dans le domaine que vous avez toujours d’arrête un pub ou une taverne dans le quartier. De nombreux produits flamands Ardennes ont quitté fallu que pense la mattentaarten de Geraardsbergen, geuteling, cresson, Balegem Genièvre, Breydelham, fromage de chèvre , Hoorens café, Lekkies, Brakel Hoen et les nombreuses bières bien ... (voir des productions locales des Ardennes flamandes ). Le Flamands renommer de la région: Marijn Devalck, et Alexander Herman De Croo, le noir van Brakel, Peter van Peteghem, Mindy Mega etc.