Programma Zaterdag - Programme Samedi 18/9

Programma

09u00 - 10u00   
Afspraak en verzameling aan hotel
Rendez-vous à l'hôtel  
  
10u30  - 11u00   
Vertrek naar Kerzelare bezoek aan artisanale snoepfabriek "Jan Van Gent"
Départ à Kerzelare, visite à l'usine artisanale de sucrées " Jan Van Gent"

12u00 - 13u00    
Lichte lunch in Oudenaarde " De Flandrien"waar we zullen genieten van een lichte boterham Flandrien.
Légère lunch à Oudenaarde "Le Flandrien", où ont vas manger, plat Flandrien.


14u30 - 17u30   
Stadswandeling in Oudenaarde, met bezoek aan het Stadhuis, de Sint Walburga kerk, huis De Lalaign bezoek aan  tentoonstelling  Brugse kant en atelier van tapijtrestauratie.
Visite de la ville de Oudenaarde, avec visit d'hôtel de Ville, L'église Saint-Walburga, Maison De Lalaign ou y as une exposition du dentelle de Bruges et l'atelier du restauration de tapis mureaux.


20u00 - ?    
Diner in "Terbiestmolen" Zalm 
Diner dans le restaurant "Terbiestmolen " à Zwalm.


Extra Informatie over onze bezoeken.
Informations supplementair de nos visites.
Kerzelare  Kerzelare


Kerselare is een gehucht in Edelare, een deelgemeente van de Belgische stad Oudenaarde. Kerselare is vooral bekend in de omgeving als bedevaartsoordOp de Edelareberg, langs de baan N8 Oudenaarde-Brakel bevindt zich te Kerselare een bedevaartsoordter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare. Van oudsher kreeg de parochie Pamele-Oudenaarde het beheer van dit bedevaartsoord. Sinds 1953  wordt er op hemelvaartsdag een autowijding gehouden en er is ook een jaarlijkse kermis waarop steevast lokale snoepjes, de lekkies, verkocht worden, alsmede gedroogde wijting.De legende: Joos de Joigny, baron van Pamele, was naar Jeruzalem geweest. Hij werd onderweg aangevallen door een krokodil. Hij aanriep Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare en overwon de krokodil. Joos de Joigny bracht de krokodil mee naar Oudenaarde en hing deze dankbaar op in de kapel van Kerselaere.


Kerselare est une sous-cummune d’Edelaar, dans un quartier de la ville belge d'Audenarde. Kerselare est connu dans la région comme un lieu de pèlerinage. Le Edelareberg, en bordure de route N8 Oudenaarde-Comte est situé dans un grand honneur de Notre-Dame de Kerselare. Traditionnellement reçu la paroisse Pamele-Audenarde gérer ce pèlerinage. Depuis 1953, il ya une consécration voiture tenue le jour de l'Ascension et il ya aussi une foire annuelle qui a toujours des bonbons locaux, le lekkies, vendus, et séché légende wijting.De: Joos de Joigny, baron Pamele, avait été à Jérusalem. Il a été attaqué par un crocodile. Il a couru Notre-Dame de Kerselare et défait le crocodile. Joos de Joigny a l'alligator Retour à Oudenaarde et l'accrocha sur reconnaissance dans la chapelle de Kerselaer.


Jan Van Gent  Jan de Gand
Lunch De Flandrien  Lunch dans le Flandrien


Stadswandeling in de stad Oudenaarde Promenade guider dans la ville de Oudenaarde


Diner Terbiestmolen Diner au Terbiestmolen