Informatie over onze restaurants van de uitstap - Information des restaurants de notre sorti.


Restaurant Brasserie "De Flandrien"
  Markt 43  9700 Oudenaarde.


Brasserie de Flandrien is een museum op zich. Je kunt er te midden honderden oude wielertruien, drinkbussen, affiches, foto's en memorabilia een huiseigen Flandrien biertje drinken, een spaghetti Boononaise verorberen of een coupe Koppenberg nuttigen. In de taverne van het Centrum Ronde Van Vlaanderen duikt je in een wielerbad.Spurtbom of strijkijzer, waterdrager of kopman, klimgeit of wieltjeszuiger, je bent er meer dan welkom. Liveuitzendingen op het grote scherm. Zonneterras, een fietsvriendelijk café en lid van de Federatie Horeca Vlaamse Ardennen. 


Brasserie de Flandrien est un musée en soi. Vous pouvez être parmi les centaines de maillots de vélo anciens, bouteilles, affiches, photographies et souvenirs Flandrien propre maison une bière, manger un spaghetti Boononaise Koppenberg coupé ou un repas. Dans la taverne de la Tour des Flandres Center affiche un wielerbad. Spurtbom ou  fer de repassage, transporteur d'eau ou chef de file, klimgeit ou de piston roues, vous êtes plus que bienvenu. Diffusion en direct sur grand écran. Terrasse ensoleillée, un café du vélo et un membre de la Fédération de restauration Ardennes flamandes.Lunch Touring  zaterdag-samedi

 Het Flandrien buffet zal ons opwachten in dit toch wel unieke taverne. Een waaier van Breydelham, Enamekaas, Pâté Oude Kwaremont. Pikanterie, sla, tomaten , geraspte wortel, ajuinen, augurken, Flandrienbrood, boter.
Le buffet Flandrien nous attend dans cette taverne plutôt unique. Une gamme de Breydelham, Ename fromage, pâté Vieux Kwaremont. Pikanterie, laitue, tomate, carotte, oignons, cornichons, Flandrien Pain, beurre.

     
 Restaurant De Terbiestmolen  Biestmolenstraat 18 9636 Zalm.
De geschiedenis van deze watermolen gaat terug tot voor 1063 daar hij toen reeds behoorde tot de bezittingen van de Graaf van Vlaanderen waarvan hij de inkomsten uit de molen schonk aan de toenmalig opgerichte abdij van Ename om in het levensonderhoud van de Benediktijnermonnikken te voorzien. Er was toen melding van “ een hofstee,acht bunder land ,een molen en de helft van het water”.Tijdens de middeleeuwen gaat de eigendom onder andere over op de prinsen van Gavere en Schorisse.De Franse Revolutie legde ook hier beslag op de molen(1793).Op 10 april1787 was er nog een prijsschatting gedaan van het draaiende werk. Op 13 pluviose van het jaar XII (5 februari 1804) wordt alles verkocht als zwart goed en het is Familie Desaegher uit Gavere die de molen verwerft..Uit de kadastrale leggers behorende bij de Popkaart(1856)leren we dat erfgenaam Jos en bij zijn dood Constantinus Desaeghere de molen in hun bezit krijgen. Ingrijpende verbouwingen zullen gebeuren na de verkoop op dinsdag 3 maart 1868 aan Justin Simoens,zoon van Benedictus.Hij pakt eerst het molenaarshuis aan en vergroot dit in 1871 zoals het jaartal boven de ingangsdeur aangeeft.Daarna is de molen aan de beurt in 1883.Er komen twee bouwlagen bij en een verbreding met vijf meter waarbij de aan de zuidelijke kant langsstromende beek overwelfd wordt en het rad binnen het gebouw komt te liggen. Het voordeel tijdens de winter, zonder ijsgang te kunnen malen is graag meegenomen. Victor,zoon van Justin erft de molen in 1896 doch hij overlijdt reeds op 40-jarige leeftijd op 6 juni 1913 zodat de weduwe en de kinderen alles onder beheer krijgen.Wellicht stamt de nu nog aanwezige mono cylinder-diesel met verwarmkop uit deze periode waarin de molen een zeer grote bedrijvigheid kende. Met het uitbreiden van het elektriciteitsnet in Nederzwalm werd ook nog een Acec-motor van 15 pk. in bedrijvigheid gebracht.Met een klauwkoppeling kon men de beide krachtbronnen inschakelen. Ook hier ging met de schaalvergroting van de landbouw en de komst van industriële maalderijen de molenactiviteit stilaan teloor en na een ongeval waarbij Gerard Leys bij het smeren van een lager het leven verloor,viel alles stil en trad verval in.De molen werd aangekocht door Gerard Braillon die er in 1987 een horecazaak in vestigde.De recente eigenaar vernieuwd het interieur in voorjaar en zomer 2008.Sinds 28 juli 1983 is het een beschermd monument samen met de omgeving .


L’histoire du moulin remonte à 1063 car il était déjà parmi les possessions du comte de Flandre, dont il a fait don des revenus provenant du moulin à l’Abbaye d’Ename pour fournir les moines bénédictins de leurs bien-être.On a parlé d’une ferme avec huit acres de terre, un moulin et la moitié de l’eau.Pendant le Moyen Age, le moulin et les huit hectares de terre et une partie d’eau change de propriétaires, princes de Gavere et Schorisse seront les nouvelles propriété. En 1793, La Révolution française reprend le moulin en 1793. Et april1787 il y avait une estimation de prix fait du travail en rotation. In 1804 le total est vendu en noir au famille Desaegher de Gavere. Dans les archives de l’année 1856 ont trouvent que la propriété est Constantinus Desaeghere. Alors le moulin est dans leur possession. Après la vente en 1868 à Justin Simoens, fils de la maison du meunier Benedictus, ont as rénové majeures. D’abord il à agrandit la maison du moulin (1871) comme mentionne au-dessus la porte d’entrée. En 1831 le moulin à est tour est renouveler. Deux étages sont ajouter avec un élargissement de cinq mètres sur le côté sud, ou le ruisseau qui coule, et voûtée de la roue à l’intérieur du bâtiment sera placé. Cette façon de construction donne l’avantage que le moulin peut travailler pendent l’hiver sans verre glace. Victor, fils de Justin a hérité le moulin en 1896 mais il meurt à 40 ans en1913, de sorte que la veuve et les enfants sont les nouveaux propriétaires. Sans doute le mono cylindre diesel moteur date de cette année. Dans cette année la, le moulin avait une très forte activité. En élargissant le ressource d’électricité dans le Nederzwalm un Acec moteur de 15 pk était mis en service. Avec un accouplement à griffes ont pouvait activité les deux sources de puissances. Ici aussi, a été l’ampleur de l’agriculture et l’avènement de l’activité meunerie moulin industriel. Cette industrie perd peu à peu et après un accident dans lequel Gérard Leys perd sa vie dans la lubrification d’un roulement, le moulin s’arrête en tout service. Le moulin est de nouveau racheté par Gérard Braillon 1987, ce monsieur est le début du restaurant d’aujourd’hui.. Le nouveau propriétaire commence une rénovation récente de l’intérieur pendent le printemps et l’été 2008. En juillet 1983 le moulin est classé comme monument historique.

Menu Touring uitstap
Het menu dat ons zal worden geserveerd is als volgt : Opgelet in geval van verkorte versie vervalt eigenlijk het Babykreeftje en de sorbet ;-)
Touring kreeg het heerlijke degustatiemenu aan 59 euro of 49 euro. Het menu zal waarschijnlijk in de verkorte versie geserveerd worden. Volgens de kok zijn de porties vrij groot daarom denken we aan een verkorte versie.
Le menu sera servi à nous comme suit: attention, en cas de version abrégée Baby homard et sorbet seront retire du menu ;-) Touring a reçu le menu de dégustation délicieux à 59 euros ou 49 euros. Le menu sera probablement servi dans la version abrégée. Selon le cuisinier, les portions assez grand, donc, nous pensons que d'une version abrégée.


Aperitief op basis van "creme de peche" met kleine degustatie van de chefs.
Fijnproeversbord met geconfijte ganzenlever, gerookt St.Jacobsoesters, gamba met chutney van ananas en gelei van Koreaanse citroen.
Mediteraanse Chorba.
Halve baby-kreeft, bisgue, salade met amandels en olijfolie van eerste persing.
Sorbet van abrikozen met witte chocolade.
Gebakken lamszadel, tapenade, mousseline van rozemarijn en thijm.
Krokante souffle van rijst, gelatine van frambozen, huisbereid vanilleijs en tartuffoijs.
Koffie en versnapperingen.
Aangepaste wijnen en dranken inbegrepen.

Apéritif à base de "crème de pêche" petit échantillon des chefs cuisiniers.

Assiette gourmande de foie gras confit, St.Jacobs oesters fumé, crevettes, chutney d'ananas et de citron gelé coréen.

Chorba Méditerranée.

Demi-homard bébé, bisgue, salade aux amandes et huile d'olive.

Sorbet à l'abricot au chocolat blanc.

Selle d'agneau au four, tapenade, mousseline de romarin et de thym.

Soufflé au riz croustillant, de la gélatine de framboise, crème glacée maison à la vanille et tartuffe glace.

Café et mignardises. Vins et boissons comprises.